Skontaktuj się z nami


Wewnętrzne kontrolery przejścia

Wewnętrzne kontrolery przejścia

Jednostronny i dwustronny czytnik kontroli dostępu do stosowania wewnątrz budynku.

Kontroler przejścia Be-Tech może zostać zamontowany przy dowolnych drzwiach wewnątrz obiektu. Użytkownik ma możliwość stworzenia stref w obiekcie, dzięki którym poszczególne osoby będą miały dostęp jedynie do pomieszczeń im przypisanych. Przykładem mogą być wejście do strefy SPA, do której dostęp otrzymują jedynie goście, którzy wykupili dany pakiet.

Takie rozwiązanie niweluje wejście osób niepowołanych do danych miejsc, zwiększający tym samym bezpieczeństwo i efektywne zarządzanie budynkiem.

  • Integracja z systemem ppoż w obiekcie – w przypadku uruchomienia alarmu drzwi automatycznie otworzą się
  • Integracja z systemem jednego klucza – możliwość poruszania się po obiekcie z jedną, odpowiednio zaprogramowaną kartą
  • Jedna karta MiFare otwierająca zamki hotelowe i kontrolery dostępu
  • Czytnik obsługuje karty Mifare
  • Pamięć ostatnich 400 zdarzeń – zapis ID karty oraz godziny otwarcia drzwi
  • Wymiary: 111 mm x 94 mm x 39 mm