Skontaktuj się z nami


Bezkartowy włącznik prądu SaveKey

Bezkartowy włącznik prądu SaveKey

Bezkartowy włącznik światła ECO z czujką ruchu nowoczesna technologia w branży hotelarskiej.

 

Bezkartowy włącznik może być z powodzeniem zastosowany w pokojach hotelowych. Istnieje możliwość ustawienia scen, np. scena wejście umożliwia automatyczne włączenie określonych punktów świetlnych po wejściu do pokoju – scena załączy się jeśli w pokoju jest odpowiednio ciemno, w przeciwynym razie scena będzie nieaktywna co znacząco wpływa na obniżenie zużycia prądu.

Jeżeli włącznik nie wykryje obecności w pokoju, światło i inne urządzenia elektryczne
zostaną wyłączone. Rozwiązanie to pomaga ograniczyć wydatki na energię elektryczną
i zwiększyć oszczędności w obiekcie.

Zestaw komunikuje się w technologii bezprzewodowej 2.4G, dzięki temu rozwiązanie to możebyć zastosowane zarówno w nowych projektach, jak i w obiektach hotelowych przechodzących renowację.

Załączenie prądu bez konieczności użycia karty

Oświetlenie i inne urządzenia elektryczne zostają automatycznie włączone po otwarciu
drzwi i zarejestrowaniu ruchu.

Tryb ECO

Jeżeli czujki przez określony czas nie wykryją ruchu w pokoju, światło zostanie
automatycznie wyłączone.

Sprawdź na stronie Przejdź do sklepu